jump to navigation

Reinfeldt övervann sig själv november 1, 2007

Posted by H H in Uncategorized.
4 comments

Reinfledt gjorde vad varje god ledare ibland måste göra, sätta parantes kring sina egna känslor och privata relationoer och gör det som måste göras. I det här fallet att be sin statsekreterare att ta sitt pick och pack och dra. Det är inte illojalitet utan statsmannamässigt och ett uttryck för kurage. Visserligen kan man som många har pekat på tyckt att det borde skett tidigare och att ha inledningsvis visat dåligt omdöme, men det är hur själva historian avlutas som spelar roll.

Vi får sluta vara så mesiga och timida i detta land. Rätta på ryggen, sträckning i leden! Detta bör varje individ få med sig från barnsben. Inte minst skolan har en viktig funktion att fylla här. Noterar att Hörsing beklagar sig över att S tänkt om i Skolpolitiken och förfasar sig över en engelsk skolas disciplin. Jag såg själv det program som han refererar till och måste säga att jag blev mäkta imponerad över hur denna skola fungerade. Barn behöver inte lära sig självständighet och kreativitet utan anpassning, kurage och mod. Hörsing raljerar över de militära dygderna, men jag ser i dem en kungsväg till en god fostran och ett danande av själen.

Det får vara slut på flummet i skolan!! Jag välkomnar Socialdemokraternas omsvänging och en helt ny generation av stolta medborgare i landets och folkets tjänst. Reinfeldt är härvidlag en god förebild.

Andra bloggar intressant om: Fredrik Reinfeldt, schenström, Hörsing, skolan, Socialdemokraterna

Annonser