jump to navigation

Dialog mellan könen I maj 21, 2007

Posted by H H in Dialog mellan könen.
add a comment

K: Jag sätter på en tvättmaskin…

M: Öh

K: Nu går den, om en timmer behöver den plockas ur

M: Ok

K: Så du sitter och spelar dataspel

M: Mm

K: Vad tycker du barnen ska ha på sig imorgon? Tror du det bli regn?

M: Mm, ja kanske det…

K: Vill du ha kaffe? Jag kan ta fram en kaka.

M: Javisst, det blir bra!

K: Du kanske kan sätta på kaffet?

M: Mm

K: Ja, nu är tvätten klar, jag får väl gå och tömma den antar jag. Sätter du på kaffe nu!

M: Mm

K: Och så kan du väl ropa på barnen, se till att de har tvättat händerna!

M: Ja, ja, JA!

K: Jag går ut och hänger upp tvätten. Du kan väl sätta på kaffet och gå ut med soporna.

M: Mm, javisst.

forts. följer

Andra bloggar om: könsrollermanligt, kvinnligt, dialog, samtal , feminism

Pingat på intressant.se

Annonser